დაეხმარე თავშესაფარს


 

თავშესაფარს სჭირდება თქვენი დახმარება, თქვენ შეგიძლიათ:

 • აირჩიოთ თავშესაფარის ნებისმიერი ძაღლი და გასაუბრების შემდეგ გაჩუქებთ.

 • აირჩიოთ თავშესაფარის ნებისმიერი ძაღლი და გაუწიოთ დისტანციური პატრონაჟი.

 • დაამატოთ თავშესაფრის გვერდი Facebook-ზე

 • თუ თქვენ გაქვთ ვებსაიტი ან ბლოგი, დაამატეთ ჩვენი ბანერი1 ბანერი2

 • თუ გაქვთ სურვილი შეგიძლიათ თავშესაფრის ბინადრებს დაეხმაროთ საკვებით ან მედიკამენტებით.

 • ან ჩაურიცხოთ თანხა : ანგარიშის რეკვიზიტებია ლარში :

  მიმღები ბანკი : სს ,,საქართველოს ბანკი"
  ბანკის კოდი : BAGAGE22
  მიმღების დასახელება:ელიზბარაშვილი თამაზ
  მიმღების ანგარიშის ნომერი : #GE83BG0000000574178400
 • ანგარიშის რეკვიზიტები აშშ დოლარში:
  BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR
  Intermediary Bank: Citibank N.A. New York , USA
  Swift:CITIUS33
  Account with Institution:Bank of Georgia
  Swift: BAGAGE22
  Address:29a Gagarin street, Tbilisi 0160 , Georgia
  Beneficiary: ELIZBARASHVILI TAMAZ
  Account:GE83BG0000000574178400     
 • ანგარიშის რეკვიზიტები ევროში:
  BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO
  Intermediary Bank :Commerzbank, Frankfurt,Germany
  Swift:COBADEFF
  Account with Institution:Bank of Georgia
  Address:29a Gagarin street, Tbilisi 0160 , Georgia
  Swift: BAGAGE22
  Beneficiary: ELIZBARASHVILI TAMAZ
  Account:GE83BG0000000574178400
 • ასევე თანხის ჩარიცხვა შესაძლებელია როგორც თიბისი ასევე საქართველოს ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატიდან ამ პირადი ნომრის მიხედვით :
  #01008001849
  თამაზ ელიზბარაშვილი.
 • დავამატეთ ანგარიში თიბისი ბანკში:
  ანგარიშის რეკვიზიტებია ლარში :
  მიმღები ბანკი : სს ,,თიბისი"
  ბანკის კოდი : TBCBGE22
  მიმღების დასახელება:ელიზბარაშვილი თამაზ
  მიმღების ანგარიშის ნომერი : #GE40TB1100000361170052