დეზი
დეზი
29 June 2019
ლაკი
ლაკი
29 June 2019
პელე
პელე
29 November 2016
უსახელო
უსახელო
1 October 2016
უსახელო
უსახელო
18 January 2016
უსახელო
უსახელო
30 December 2015
ჯეკი და ჩარლი
ჯეკი და ჩარლი
9 March 2015
ბობო
ბობო
5 March 2015
უცნობი
უცნობი
18 November 2014
უსახელო
უსახელო
24 August 2014
გუსტო
გუსტო
28 October 2013
გუსტო
გუსტო
17 October 2013
ბიბი
ბიბი
8 July 2013
ბობო
ბობო
6 June 2013
ბუჩო
ბუჩო
26 April 2013
ლეკვი
ლეკვი
25 September 2011
რიჟიკ
რიჟიკ
20 June 20111