თავშესაფარმა რომ განაგრძოს მუშაობა, მას თქვენი დახმარება სჭირდება.
თქვენ მიერ გაღებული 1 ლარიც კი ჩვენთვის ძვირფასია.

The shelter needs your support to continue its activities.
Even 1 Lari is important for us.
The bank details are below

ჩვენი ანგარიშის რეკვიზიტებია ლარში :
მიმღები ბანკი : სს ,,საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი : BAGAGE22
მიმღების დასახელება:ელიზბარაშვილი თამაზ
მიმღების ანგარიშის ნომერი : GE83BG0000000574178400

ანგარიშის რეკვიზიტები აშშ დოლარში:
BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN US DOLLAR
Intermediary Bank: Citibank N.A. New York , USA
Swift:CITIUS33
Account with Institution:Bank of Georgia
Swift: BAGAGE22
Address:29a Gagarin street, Tbilisi 0160 , Georgia
Beneficiary: ELIZBARASHVILI TAMAZ
Account:GE83BG0000000574178400

ანგარიშის რეკვიზიტები ევროში:
BANK DETAILS FOR TRANSFERS IN EURO
Intermediary Bank :Commerzbank, Frankfurt,Germany
Swift:COBADEFF
Account with Institution:Bank of Georgia
Address:29a Gagarin street, Tbilisi 0160 , Georgia
Swift: BAGAGE22
Beneficiary: ELIZBARASHVILI TAMAZ
Account:GE83BG0000000574178400

ან საქართველოს ბანკის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატიდან
პირადობის ნომრის მიხედვით: 01 008 001 849 თამაზ ელიზბარაშვილი


მოკლე ინსტრუქცია
საქართველოს ბანკის Express Pay აპარატზე ირჩევთ:
საბანკო მომსახურება > თანხის შეტანა ანგარიშზე > ფიზიკური პირი > პირადი ნომერი: 01008001849 > აირჩევთ ანგარიშს (GEL) > შეგაქვთ სასურველი თანხა