თავშესაფრის შესახებ


 

 

 

თავშესაფარი  დაარსა ბ–ნ თამაზ ელიზბარაშვილმა 2004 წლის შემოდგომით. მის კერძო მიწაზე და კერძო საკუთერებაში.

თავშესაფრის ტერიტორიაზე განთავსებულია ოფისი, ვეტერინალური კლინიკა, სარეაბილიტაციო პალატები,  სამშობიარო ბლოკი, კარანტინის ბლოკი, სალონი, სასეირნო ტერიტორია, 300 ძაღლისათვის   ღია და დახურული ვოლიერები, დათვის 3 ვოლიერი.

 თავშესაფარი იფარებს ან ეხმარება:

1. პატრონისაგან მიტოვებულ ძაღლებს.

2. დაკარგულ ძაღლებს.

3. ტრამვირებულ ან ავადმყოფ  ქუჩის ძაღლებს.

4. მურა დათვებს.

  თავშესაფარიდან ხდება ძაღლების გაჩუქება. ამისათვის საჭიროა ოჯახის დანარჩენი  წევრების სიტყვიერი თანხმობა, პირადობის მოწმობა და გასაუბრების გავლა თავშესაფარის დამფუძნებელთან ან დირექტორთან.

  გაჩუქებულ ძაღლს აქვს უფასო სამედიცინო მომსახურეობა სიცოცხლის ბოლომდე.

  პერიოდულად ხდება გაჩუქებული ძაღლის მონახულება თავშესაფარის თანამშრომლების მიერ. თუ ის არის არასათანადო პირობებში, ხდება მისი დაბრუნება უკან თავშესაფარში.

 თავშესაფრის გამართული მუშაობის და უსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელია დირექტორი ბ–ნ თემურ მამოევი.

 დაარსებიდან დღემდე თავშესაფარის  მიერ გადარჩენილი და შეფარებულია 12 000 – მდე უსახლკარო და მიტოვებული ძაღლი, არა ერთი მათგანი კი სანდო ხელშია გაჩუქებული.

  დღეისათვის თავშესაფარში 298 ძაღლია, საიდანაც 9 ხეიბარია, ხერხემალი აქვს გადატეხილი და გადაადგილებას მხოლოდ წინა თათებით ახერხებაენ. 1 ძაღლს არ აქვს ორივე უკანა კიდური, 11 ძაღლს კი აკლია ერთი ფეხი. 26 ძაღლი გადის მკურნალობას დემადეკოზზე, 1 სარკომიანი გვყავს, 16 კი ვირუსული ინფექციით არის ავად. 12 ძაღლს ვმკურნალობთ ერლიხიოზზე. დანარჩენები ჯანმრთელები, გასტერილებული და ახალი პატრონის მოლოდინშია. 

  თავშესაფარის დაფინანსება 2019 წლის კორონა პანდემიამდე ხდებობა მხოლოდ მისი დამფუძნებელის და მეპატრონის ბატონი  თამაზ ელიზბარაშვილის მიერ.

 კორონა პანდემიის გამო საქართველოში ბევრი ბიზნესი დაზარალდა ფინანსურად. მათ შორის ბატონი თამაზის ბიზნესიც, რამაც დიდი დარტყმა მიაყენა თავშესაფარს. 

   ძაღლებს არ ყოფნით მედიკამენტები და საკვები.

 დასახმარებლად ბატონმა თამაზმა მიმართა მთავრობას წინადადებით, რომ ჩუქნიდა მის კერძო საკუთრებას, რაზეც არის თავშესაფარი აშენებული, იმ პირობით რომ 8 წელი თავშესაფარი გააგრძელებდა მუშაობას, ოღონდ არ მოხდებოდა ახალი ცხოველების მიღება . 8 წლის შემდეგ კი თავშესაფარში არსებული ცხოველები ზოგი ბუნებრივი სიკვდილით მოკვდება და დანარჩენის გაჩუქება მოხდება. ეს წინადადება საქართველოს მთავრობამ არ მიიღო.

  ამის შემდეგ  იგივე წინადადებით ბატონმა თამაზმა მიმართა სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფებს, მათგანაც უარი მიიღო.

   თავშესაფარს ჭირდება დახმარება. მივმართავთ მსოფლიოს ყველა ორგანიზაციას, ვისაც აქვს საშუალება და სურვილი გადაარჩინოთ საქართველოში არსებული ერთადერთი კერძო თავშესაფარი, დაგვეხმარეთ.

                                                                       2021 წლის 19 აგვისტო.