ავღანური ტერიერი
ავღანური ტერიერი
10 July 2010
ქართული ნაგაზი
ქართული ნაგაზი
9 July 2010
გერმანული ნაგაზი
გერმანული ნაგაზი
9 July 2010
ქართული ნაგაზი
ქართული ნაგაზი
9 July 2010
ჯიგარო
ჯიგარო
8 July 2010
კურცხაარი
კურცხაარი
5 July 2010
ქართული ქოფაკი
ქართული ქოფაკი
5 July 2010
მაქსი
მაქსი
16 June 2010
ლომა
ლომა
16 June 2010
რიცა
რიცა
10 June 2010

23 May 2010

4 May 2010
კინგი
კინგი
4 May 2010
ბობა
ბობა
4 May 2010

4 May 2010
მურა
მურა
4 May 2010

4 May 2010
ბარონი
ბარონი
3 May 2010
ლომა
ლომა
3 May 2010
ლომა
ლომა
3 May 20101